من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

حقایقی در کف دستان شما

تحقیقات نشان می دهند بین مغز و دست بیش از هر اندام دیگری ارتباط عصبی وجود دارد. دست شما به صورت ناخودآگاه نحوه ی تفکر و احساستان را نسبت به شخص، مکان یا موقعیتی دیگر آشکار می کند. به علاوه وقتی دستان خود را به حالتی خاص قرار می دهید، کف دستان خود را می مالید یا با انگشتان خود بازی می کنید، در واقع شخص بیننده را از احساسات واقعی خود مطلع می سازید.

دست هایتان توجه دیگران را جلب می کنند و در نشان دادن هر دو احساس صمیمت و رنجش مؤثرند. خواه در حال ابراز عشق، خواه خشم، شادی یا ناکامی باشید، دستان شما پیامی را در خود دارند.

بالا یا پایین؛ خواندن کف دست

پژوهش ها نشان می دهند که وقتی گوینده از حالت دست رو به بالا استفاده می کند، واکنش شنوندگان به گفته هایش مثبت تر خواهد بود. اگر گوینده همین گفته و پیام را با کف دست رو به پایین بیان کند، پاسخ های مثبت به طرز چشمگیری افت می کنند. اگر گوینده انگشت خود را مستقیم به سمت مخاطب نشانه برود، فقط پاسخ منفی دریافت خواهد کرد!

 • کف دستِ باز: دست باز و گشاده نشانه ای کهن برای اعتماد است که حالتی مثبت، مطیعانه و غیر تهدیدآمیز را نشان می دهد.

 • ابراز صداقت: اگر شخصی کف هر دو دستش رو به بالا باشد، صداقت و حقیقت گویی او را نشان می دهد. اگر دست به صورت باز و به سمت مقابل قرار گیرد، کمال راستگویی فرد را نشان می دهد. البته ممکن است شخصی با دانستن این موضوع سعی در کلاه برداری داشته باشد. در این صورت به دیگر حالات بدنی صداقت از جمله حالت چهره ای باز، تنفس آرام و ایسادن آسوده، توجه کنید؛ اگر این حالات به چشم نمی خورد فرد در حال فریبکاری است.

 • برقراری ارتباط: راهی خوب و مناسب برای برقراری ارتباط با تعداد زیادی از افراد این است که یک یا هر دو دست خود را با انگشتانی از هم باز و کف دستان را رو به بالا قرار دهید. این حرکت مانند آهن ربا افراد را جذب خواهد کرد. وقتی می خواهید احساس اعتماد و صداقت را ایجاد کنید، اجازه دهید دست هایتان دیده شوند و در این حالت بمانند، در غیر این صورت به نظر می رسد شما در حال پنهان کردن چیزی هستید.

 • دستان باز: از دستان باز می توانید به برقراری ارتباط با شنوندگان و کمک به فهم مطالبتان از سوی آن ها یا نشان دادن اهمیتی که برای افکارشان قائل هستید استفاده کنید.

 • برای جای دادن یک فکر در ذهن شخصی، می توانید بدون اجبار تنها با استفاده از دستان خود پیروز شوید. آرنجتان را با زاویه ی نود درجه خم کنید و دو دست خود را کنار هم بگذارید، سپس به آرامی به صورت موزون دستان خود را بالا و پایین کنید.

 • دفعه ی بعد که می خواهید هم زمان با صحبت کردن، به حرف های شخص دیگری هم گوش کنید، در حالی که کف دستان شما باز است وبه طرفش دراز شده، به سمت او بچرخید.

کف دست رو به پایین

دستتان را برگردانید؛ کف دست ها رو به پایین باشد: این حالت قدرت و اقتدار را نشان می دهد و برای دستور دادن یا زمانی که جایی برای بحث وجود ندارد استفاده می شود. این حرکت می گوید: «این منم که کنترل را در دست دارم. آنچه را که می گویم، انجام بده!»

 • هنگام استفاده از این حرکت محتاط باشید، زیرا اگر انگشتانتان هم به هم چسبیده باشد، این حرکت استبداد و خشونت را تداعی می کند.

 • در صورتی که به دنبال تنش زدایی از محیط و افراد هستید، دو کف دست را با انگشتان باز از هم رو به پایین نگه دارید و به آرامی بالا و پایین ببرید.

مشت بسته

دستتان را مشت کنید و انگشت اشاره ی خود را به سمت جلو بگیرید، این حالت برای ضربه زدن نمادین به فرد شنونده و مخاطب است تا او را به اطاعت وا دارید. حرکت آونگی انگشت به نشانه ی مؤآخذه ی فرد مقابل نیز حرکتی آزار دهنده خواهد بود. ضربه ی انگشت هم از همین دست است  حرکتی نامسالمت آمیز تلقی می شود. اگر از روی عادت هر کدام از این حرکات را انجام  می دهید بهتر است آن را با حالت کف دست رو به پایین با انگشت باز یا کف دست رو به بالا جایگزین کنید.

دست ها بالا

پس از صورت، دست ها از نظر دیداری گویاترین عضو بدن هستند که می توان آن ها را معادل صدا در نظر گرفت زیرا خیلی حرف ها برای گفتن دارند! شما زمان سخن گفتن دست هایتان را برای درک بهتر سخنان خود حرکت می دهید و به شنونده یاری می رسانید تا شما را بفهمد. بنابراین از استفاده از دست ها برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر غافل نشوید.

 • پنهان کردن دست ها: وقتی دست های خود را در پشت یا جیب تان پنهان می کنید، انگار دهان تان را می بندید زیرا دست های شما می گویند: « نمی خواهم حرف بزنم.»

 • به هم مالیدن دست: این کار اگر به صورت آهسته انجام شود شکلی موذیانه دارد و انگار به نفع شخصی شما موضوعی قرار است تمام شود. اما اگر سریع باشد نشان دهنده ی هیجان و اشتیاق است و باری مثبت را دارد.

 • دست های به هم گره خورده و قفل شده: این حرکت بیش از اینکه نشان دهنده ی اعتماد به نفس و تسلط باشد، نشان دهنده ی ناکامی، خصومت، طرز برخورد و نگرش منفی است. قفل کردن دست نشان می دهد شما چیزی را پنهان کرده اید که نمی خواهید آشکار شود. اگر اجازه ی صحبت به کسی ندهید، یا فرد از حرف های شما دچار رنجش یا ناکامی باشد، دست هایش را در هم قفل می کند.

به هم فشردن دست ها

زمانی هایی که به شدت ترسیده اید یا نگران شده اید یا احساسات منفی شدیدی دارید، دست هایتان را به هم می فشارید. البته محل قرارگیری دستان فشرده نیز پیام هایی را منتقل می کند:

 • در مقابل صورت: هر چقدر دستان فشرده بالاتر باشند، خُلق منفی تری را القا می کنند. دست گره خورده و فشرده مقابل صورت، انعطاف ناپذیری را نشان می دهد؛ اگر مقابل دهان باشد نشانگر این است که فرد نمی خواهد حرفش را بزند.

 • حالت میانه: اگر دستان در میانه ی بدن رو به روی سینه یا شکم گره بخورند و فشرده شوند، نشانگر رنجیده خاطری همراه با ملایمت و صبوری است.

بگذارید انگشتان صحبت کنند

 • اگر هنگام صحبت می خواهید چیزی را با دقت بیان کنید، شست و دیگر سر انگشتان خود را روی هم قرار دهید، به گونه ای کف دستان به سمت خودتان باشد، این عمل نشانگر دقت و درستی در گفته های شماست.

 • برای اینکه مقتدر به نظر برسید، انگشت اشاره ی خود را مقابل شست تان قرار دهید؛ مانند زمانی که می خواهید بگویید فوق العاده است، یعنی کف دست هایتان به سمت بیرون و انگشت هایتان جمع شده باشد. این حرکت ترس و تهدید را از مخاطب دور می کند و شما را هدفمند و متفکر نشان می دهد. این حرکت محبوب سیاستمداران است.

 • محکم جمع کردن دست: کسانی که می خواهند قوی، جدی و تأثیرگذار به نظر برسند، دست خود را کاملاً مشت می کنند تا این پیام را برسانند: مانند گرفتن میله ی اتوبوس. اگر می خواهید پیامتان را به ملایمت و نرمی بیان کنید انگشتان خود را طوری خم کنید که کاملاً بسته شوند و اگر می خواهید در هدف خود جدی و مصمم باشید انگشتان خود را به حالت مشت ببندید و شاهد نتیجه ای درخشان باشید.

 • مشت زدن به هوا یا تکان دادن مشت در هوا می تواند نشان دهنده ی صراحت، جدیت بسیار و تحکم باشد. برای نشان دادن قدرت با شدت کمتر می توانید انگشتان و شست خود را به سمت داخل جمع کنید، مانند اینکه وسیله ای را آزادانه در دست گرفته باشید. اگر در حال صحبت هستید و می خواهی اقتدار خود را نشان دهید، اجازه دهید انگشتان و شست شما به داخل خم شوند طوری که گویی در حال گرفتن جسمی نامرئی هستید.

ضربه زدن با قدرت

 • تکان دادن ضربه ای دست ها در هوا می تواند نشانگر هیجان بسیار زیاد باشد، در این شرایط خوب است دقت کنید که حرف شما جدی گرفته شود. برای اینکه همگام صحبت قدرت و عزم خود را در برداشتن موانع نشان دهید، دستتان را با انگشتان به هم چسبیده به صورت نمادین مانند تیغ تبر به پهلو قرار دهید و سپس آن را با شت و قدرت بالا و پایین حرکت دهید.

 • موقع مخالفت با کسی یا حرفی، هر دو ساعد خود را در مقابل بدن تان به صورت ضربدری قرار دهید و با دست، ضرباتی برشی به سمت بیرون بزنید. شما با این حالت نشان می دهید که با قطع کردن گفت و گو، دیگر نمی خواهید چیزی بشنوید.

مناره کردن انگشتان

برای داشتن چنین حالتی باید نوک انگشتان دو دست همدیگر را لمس کنند، درست مانند مناره ی یک ساختمان. به این حرکت، « حالت قدرت» هم می گویند، زیرا بیشتر در تعاملات افراد بالا دست با افراد پایین تر به کار می رود.

 • مناره ی رو به بالا: انگشتان در مقابل سینه رو به بالا هستند و در واقع گوینده در حال بیان نظرات و افکار خود است. استفاده بیش از حد و افراطی از این حرکت خود شیفتگی و علامه پنداری شخص را می رساند بنابراین در استفاده از آن تعادل را رعایت کنید.

 • مناره ی رو به پایین: وقتی انگشتان خود را در این حالت قرار می دهید، دیگران شما را علاقه مند و آماده برای پاسخگویی می دانند.

 

گرفتن دست ها، مچ ها و بازوان

اگر می خواهید برتری و اعتماد به نفس خود را نشان دهید، دست هایتان را پشت خود بگذارید و با یک دست ، دست دیگر را بگیرید. اگر در این حالت بازو یا مچ گرفته شود پیامش تغییر کرده و دقیقاً نشان دهنده ی اضطراب و یا ناکامی خواهد بود. این حرکت همچنین به حفظ و تداوم خویشتن داری کمک می کند.

حرکت انگشت شست

حرکات مرتبط با شست، تسلط، برتری و برخی مواقع پرخاشگری را نشان می دهند.

 • شست رو به بالا: حرکت انگشت شست رو به بالا بیشتر برای نشان دادن موفقیت به کار می رود. اما در برخی فرهنگ ها معنی بی ادبانه ای دارد.

 • شست بیرون زده از جیب: این حرکت نشان دهنده ی تسلط و اطمینان به خود است.

 • اشاره به فرد دیگر با انگشت شست: این حرکت تحقیر آمیز، نامحترمانه و تمسخرآمیز است.

دست دادن

هنگامی که دست می دهید مطمئن شوید که حرکتی باز، موافق و مثبت داشته باشید.

 • تصمیم بگیرید که ابتدا چه کسی دست خود را دراز کند

پیشگام شدن برای دست دادن مناسب هر موقعیت نیست. زمانی که شخص در حضور شما معذب یا ناراحت است جلو آوردن دست برای اعتماد و خوشامدگویی مناسب نیست. اگر شخصی در مرتبه ی بالاتری از شما قرار دارد، اجازه دهید او برای دست دادن پیشگام شود. اگر بدون دعوت به دیدار یک خریدار رفتید، بگذار ابتدا او دستش را دراز کند. اگر شخص دستش را جلو نیاورد، شما سرتان را به بالا و پایین و با ملایمت تکان دهید.

 • فشردن استخوان

برخی افراد هنگام دست دادن بسیار دستان شما را می فشارند. ممکن است این افراد نگرشی پرخاشگرانه داشته باشند یا به دنبال جبران بی لیاقتی ها یا ناکامی هایشان پشت این قدرت فیزیکی آزار دهنده پنهان شوند.

 • ماهی خیس

برخی افراد چنان شل و کرخت دست می دهند که گویی دستشان ماهی لیز و خیسی است که از میان دستان شما سر می خورد و فرار می کند. این افراد معمولاً یا بیش از حد خود بزرگ بین و کناره گیرند یا به دلایل شغلی می خواهند از دستان خود محافظت کنند. مانند پیانیست ها یا جراحان.  ممکن است فردی که از اعتماد به نفس کافی بهره مند نیست هم اینگونه دست بدهد.

 • دست دادن محکم و قوی

 • گاهی اوقات می خواهید نشان دهید قدرت دست شماست، در این حالت هنگام دست دادن دستتان را به سمت پایین بگیرید، لازم نیست کف دست به طور کامل بچرخد و به سمت پایین قرار بگیرد، با این حال کمی چرخش، نشان می دهد شما رئیس هستید. حواستان باشد دست رو به بالا منتقل کننده ی معانی و مفاهیمی مانند اطاعت و انفعال است.

 • دست دادن با هر دو دست

در عرصه های سیاسی و تجاری دست دادن با هر دو دست مطلوب و رایج است. در این حالت فردِ پیشگام، صداقت، اعتماد و احساساتی عمیق را به طرف مقابل ارائه می کند.

نکته: اگر شخصی با کف دست رو به پایین به سمت شما آمد و دستتان را محکم بگیرد؛ طوری که شما را در موقعیتی مطیع و سلطه پذیر قرار دهد؛ شما می توانید دست چپ خود را بر دست راست او قرار دهید و در واقع با هر دو دست او دست دهید. در این حالت می توانید دست او را بچرخانید، صاف کنید و به نحوی ظریف و مؤثر کنترل را به دست بگیرید.

 

برای مطالعه مقدمه این مقاله کلیک کنید:
مقدمه
مقاله های مرتبط:
بیشترین استفاده از زبان بدن
نگاهی دقیق تر به حرکات غیر کلامی
پیش به سوی اصل ماجرا در زبان بدن
چشم ها همه چیز را می گویند
ایجاد ارتباط
کسب بینش و آگاهی نسبت به تأثیرات حالت قرارگیری بدن
نشان دادن تعهد و نگرش از طریق نحوه ی ایستادن
زبان بدن در محیط اجتماعی و کاری
بخش ده تایی ها (ده روش برای درک افراد، بدون پرسیدن)
منبع:
زبان بدن نوشته الیزابت کوتکه