من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

جملات انگیزشی ایمان به برد

جملات انگیزشی ایمان به برد

جملات انگیزشی ایمان به برد

موقع جنگ همیشه برد با کسی نیست که قوی‌تر از همه‌ست، برنده کسیه که به بردن ایمان داره.

جملات انگیزشی سایت آکادمی هفت