من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

تاکتیک‌های تبلیغات

با توجه به مراحلی که هر محصول یا خدمت از ورود به بازار تا افول طی می‌کند و به آن عمر محصول گفته می‌شود، استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی تبلیغاتی برای مراحل مختلف آن در نظر گرفته می‌شود که به ترتیب به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

تاکتیک‌های مرحله‌ی ورود:

 • تاکتیک تبلیغات پیشگام: تبلیغاتی نوآورانه جهت معرفی نوآوری ویژه‌ای که با ورود محصول به بازار انجام می‌گیرد.

 • تاکتیک تبلیغات پیرو: بر اساس ابتکارات تبلیغاتی دیگران، تبلیغاتی هماهنگ با محیط و فرهنگ خود انجام می‌دهیم.

تاکتیک‌های تبلیغات در مرحله‌ی رشد:

 • تاکتیک‌های حفظ سهم بازار: در این مرحله ضمن افزایش رضایت‌مندی مشتریان، با ارائه‌ی تبلیغاتی سهم خود از بازار را حفظ کرده و یا بخاطر خارج کردن رقبا، مجبور به رفتار تهاجمی با آن‌ها در تبلیغات می‌شویم.

 • تاکتیک‌های افزایش سهم بازار: در این مرحله با حمله‌ی مستقیم به رقبا و یا وارد شدن به رسانه‌هایی که رقبا حضور کمرنگی در آن دارند، آن‌ها را به لحاظ تبلیغاتی به محاصره‌ در می‌آوریم.

 • تاکتیک‌های توسعه‌ی بازار: در این مرحله با کشف ایده‌های خلاقانه‌ی تبلیغاتی، بازارهای جدیدی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهیم.

تاکتیک‌های تبلیغات در مرحله‌ی بلوغ:

 • تاکتیک‌هایی برای حفظ مزیت تبلیغات رقابتی؛ تبلیغاتی که بقای شرکت را تداوم می‌بخشد. در این مرحله بیش از هر چیز بر تمایز محصول و خدمات با نمونه‌های دیگر صحبت به میان می‌آید و گاهی مدیران مجبورند به صورت رو در رو با مشتریان مواجه شوند.

 • تاکتیک‌های برای به حداکثر رساندن تبلیغات با توجه به میزان فروش جهت نفوذ به مشتریان جدید و تسخیر بازارهای جهانی.

تاکتیک‌های تبلیغات مرحله‌ی ثبات و افول:

در این مرحله می‌توان با اتخاذ تصمیم‌هایی مرگ محصول را به تعویق انداخته یا با خروج از آن، سازمان را از ورشکستگی نجات داد. برخی از این تاکتیک‌ها به شرح زیر هستند:

 • تاکتیک تبلیغات سود نهایی: تاکتیکی جهت به دست آوردن آخرین ته‌مانده‌ی سود در بازار.

 • تاکتیک تبلیغات خداحافظی: کاهش شدید و سکوت تبلیغاتی برای خداحافظی با محصول.

 • تاکتیک تبلیغات حفظ: تاکتیکی جهت حفظ نسبی سهم بازار با کاهش قیمت محصول همراه است.

 • تاکتیک تبلیغات ادغام: تاکتیکی برای تولیدکنندگان باقیمانده در صنعت برای تولید محصول مشترک.

 • تاکتیک تبلیغات چرخش: تاکتیکی برای پایانن عمر محصول و معرفی محصول جدید.

 

تاکتیک‌های مدیریتی و مهندسی در تبلیغات

پوکایوکه (Poka-Yoke): 

تکنیکی ژاپنی است برای خطاناپذیرسازی و کاهش اشتباهات انجام می‌گیرد و در تبلیغات با حذف امور تکراری و فعالیت‌هایی که وابسته به حافظه و احتیاط هستند، به اثربخشی تبلیغات بیش از اندازه کمک می‌کند. به عنوان مثال اگر اشتباهات انسانی در برنامه‌ها و سیستم‌های تبلیغاتی رخ دهند، به جای آنکه بگوییم «انسان جایزالخطاست» باید فاکتورهای انسانی را که در امر تبلیغات دخیل هستند کاهش داده و از این طریق امکان بروز اشتباه را غیرممکن ساخت.

تفکر ناب (Lean Thinking):

به وسیله‌ی این استراتژی می‌توان با کمترین امکانات، بیشترین و فراوان‌ترین تبلیغات با اثربخشی بهینه را به ارمغان آورد. مفهوم بنیادی این تبلیغات در ریشه‌کن کردن «تلفات» و اسراف‌های تبلیغاتی است.

مدل شش سیگما در تبلیغات:

شش سیگما روشی نظام‌یافته برای حذف ضایعات است و با این ابزار می‌توان جهت بهبود کیفیت تبلیغات عمل کرد. هر چه به شش سیگما نزدیک‌تر شویم، نیاز به آزمون و بازرسی کاهش می‌یابد.

مهندسی مجدد:

مهندسی مجدد مشهورترین و جنجالی‌ترین نظریه‌ی مدیریتی در طول سال‌های اخیر بوده است که بر اساس بررسی و اصلاح فرایند طرح‌ریزی شده است. مهندسی مجدد تبلیغات یعنی آغازی دوباره در تبلیغات و فرصتی دیگر برای بازسازی فرایندهای تبلیغاتی و دوباره‌سازی روش‌های تبلیغات.

مهندسی معکوس:

مهندسی معکوس در تبلیغات برای بازاریابی و تشخیص اجزای متشکله یک تبلیغ، به ویژه در صورت عدم دسترسی به طراحی اولیه کاربرد دارد و برای نگهداری، گسترش و توسعه‌ی امکانات موجود استفاده می‌شود. این روشی پذیرفته شده برای کشورهای در حال توسعه است.

الگوبرداری(Benchmarking):

روشی سیستماتیک که سازمان‌ها به وسیله‌ی آن می‌توانند فعالیت‌های تبلیغاتی خود را بر اساس بهترین صنعت اندازه‌گیری و اصلاح می‌کنند.

مهندسی ارزش (Value Engineering):

مهندسی ارزش برای پروژه‌های تبلیغاتی زمانی انجام می‌گیرد که حدود 20 درصد از برنامه‌ی تبلیغاتی پیش رفته باشد. به عبارت دیگر ارزیابی فعالیت‌ و برنامه‌ی تبلیغاتی نیمه تمام را باید مهندسی ارزش کرد تا بیشترین تاثیر را بر روی هزینه‌ها اعمال کند.

«امروزه تبلیغات در حال بمباران شبانه‌روزی افکار و عقاید مشتریان (مردم) است. جامعه هم از تبلیغ بیزار است و هم کماکان به آن نیازمند است. در صورتی که بتوانیم با شناخت درست تکنیک‌ها و تاکتیک‌های تبلیغاتی آثار متفاوتی خلق کنیم، مطمئنا تبلیغات‌مان جزو موارد موثر جهت افزایش اعتماد و فروش خواهد بود.»

مقاله مرتبط:
تکنیک ‌های تبلیغات
منبع: تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تبلیغات نوشته‌ی دکتر احمد روستا و علی خویه