من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

به دنبال زمینه ی کاری مناسب بگردید

یکی از مواردی که کارآفرینان تازه ­کار را به شدت هراسان می کند، فکر رقابت با شرکت­ هایی است که از لحاظ سابقه و منابع مالی بسیار قوی­تر از آنها هستند. این در حالی­ است که یک راه حل بسیار ساده برای این مشکل وجود دارد؛ با آنها وارد رقابت نشوید. در بازاری که همه ی شرکت ها بزرگ و قدر هستند، کوچک بودن می تواند مزیت­ های ویژه ای داشته باشد. یکی از این مزیت ها توانایی وارد شدن در زمینه هایی است که شرکت های بزرگ یابه دلیل اینکه از لحاظ اقتصادی برایشان ارزشی ندارد یا تخصص لازم را ندارند واردش نمی شوند.

معرفی کارآفرین:

گیلز هنشل بنیانگذار شرکت اولیوز ات آل مدتها با همسرش در حال جهانگردی بود و در سفرهای خود به یونان و ترکیه و قبرس زیتون­ های خوشمزه ­ای خورد که بعدها در بازگشت به بریتانیا دیگر نمی­توانست نمونۀ آنها را بیابد. آنها به دنبال زیتونی خوشمزه و مرغوب می­گشتند که نه تلخ باشد و نه شور؛ پس خود دست به کار شده و مشغول تهیۀ آن شدند. ابتدا از فروش به فامیل و دوستان شروع کردند و در نهایت به شرکتی تبدیل شدند که اکنون به تمامی فروشگاه­ های کوچک و بزرگ انگلستان زیتون عرضه می­ کند و درآمدش در سال 2008 بالغ بر 5/7 میلیون پوند در سال رسیده است.

مقالات مرتبط:
مقدمهگام دوم / گام سوم / گام چهارم / گام پنجم
گام ششم / گام هفتم / گام هشتم / گام نهم / گام دهم
گام یازدهم / گام دوازدهم / گام سیزدهم / گام چهاردهم / گام پانزدهم
گام شانزدهم / گام هفدهم / گام هجدهم / گام نوزدهم / گام بیستم
منبع: شما هم می توانید کارآفرین شوید