من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

بدون توقف

لحظات سخت برای همه وجود داره ، اما مهم اینه که توی اون لحظه ها بتونی روی خودت تمرکز داشته باشی و اجازه ندی که سختی ها تورو متوقف کنند .