من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

بخواهید تا به شما داده شود

در مسیر رسیدن به خواسته‌ها

اگر فکر می‌کنید، مدام در حال درجا زدن هستید، اشتباه می‌کنید. زندگی در حال حرکت است و دلیل درجا زدن شما این است که به افکار گذشته‌ی خود چسبیده‌اید. انسان با یک منبع جوشان انرژی و در قالب یک جسم مادی به این دنیا قدم می‌گذارد. شما با پیوند دوباره‌ی خود با این منبع، خود واقعی‌تان را می‌یابید و این جریان شادی‌بخش را به درون خود هدایت می‌کنید. اگر فکر می‌کنید تاکنون نتوانسته‌اید به آرزوهایتان برسید، این است که فرکانس شما با فرکانس آرزوهایتان هماهنگ نیست؛ و گرنه خوشبختی به دنبال شماست و به سویتان روانه شده است. حالا نوبت شماست تا راه دریافت آن را در خود بازیابید. ما با افکاری که مانع ارتباط طبیعی‌مان با این منبع هستی می‌شوند، «مقاومت» می‌کنیم و مانع از دریافت آن می‌شویم.

 

بخواهید و دریافت کنید

اولین گام در فرآیند «جذب» این است که بخواهید و آرزو کنید. این درخواست لزوماً نباید کلامی باشد، با احساس‌تان هم می‌توان آن را بیان کنید. قانون جذب می‌گوید: «هرآنچه مشابه آن هست، جذب می‌شود.» این قانون، مثل مدیری جهانی عمل می‌کند تا تمام افکاری را که به هم شباهت دارند، به صف درآورد.

برای برآورده شدن خواسته‌ی خود، می‌بایست توجه خود را به داشتن آن مبذول کنید، نه نداشتن آن. اگر حسرت نداشتن چیزی را می‌خورید، قانون جذب با فرکانس برآورده نشدن خواسته‌ی شما هماهنگ می‌شود و در نتیجه همچنان به آرزوی خود نخواهید رسید. به عنوان مثال اگر به وضع مالی خوب همسایه، حسادت می‌کنید، هیچ‌گاه خواسته‌تان برای بهبود اوضاع مالی برآورده نمی‌شود.

برای هر خواسته‌ای که دارید، سه راه را باید بپیمایید:

گام اول: بخواهید.

گام دوم: اجابت گردد.

گام سوم: به خواسته‌ی برآورد شده، اجازه‌ی ورود دهید.

در گام سوم، فرکانس امواج خود را با فرکانس امواج آرزویتان تنظیم می‌کنید؛ همانطور که موج رادیویتان را تنظیم می‌کنید تا فرکانسی را که برنامه‌ی مورد علاقه‌تان پخش می‌شود دریافت کنید. به این کار «هنر پذیرش» گفته می‌شود. اگر در حالت پذیرش نباشید، درخواست‌هایتان با وجود این که اجابت شده‌اند، برایتان بی‌پاسخ باقی می‌مانند. حال که می‌دانید افکارتان قدرت جذب شما هستند و احساستان، نشان‌دهنده‌ی پذیرش یا مقاومت شما؛ کلید خلق و دستیابی به تمام آرزوهایتان را در دست دارید.

 

68 ثانیه‌ی طلایی

در قانون جذب، ظرف 17 ثانیه تمرکز روی موضوعی، فرکانسی مطابق با آن فعال می‌شود. در این مرحله، فرکانس‌تان قدرت جذب چندانی ندارد؛ اما اگر بتوانید بر موضوعی به مدت 68 ثانیه تمرکز کنید، فرکانس آن موضوع، به اندازه‌ی کافی قدرتمند می‌شود تا آن را در زندگی به ظهور برساند. طی مدت کوتاهی گاهی ظرف چند ساعت یا چند روز، آن فکر دغدغه‌ی اصلی شما می‌شود و خواهید دید که اتفاقاتی سازگار با آن فکر برایتان رخ می‌دهد.

مقاله مرتبط:
22  راهکار برای تقویت نیروی جذب
منبع:
بخواهید تا به شما داده شود نوشته‌ی استر و جری هیکس