من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

با فناوری رابطۀ خوبی برقرار کنید

کوچک و نوپا بودن کسب و کار به هیچ وجه توجیه خوبی برای عدم استفاده از از فناوری نمی ­باشد. اکثر مردم تصور می­ کنند به خاطر این که کسب و کارشان کوچک و نوپاست، آن­ها نیز باید کوچک و نوپا عمل کنند. در صورتی که باید بدانید رقیب­ های شما در حال استفاده از فناوری می­باشند و اگر شما مانند آ­ن­ها از فناوری استفاده نکنید به احتمال زیاد شکست می­ خورید.

وندی شند نیز کارآفرینی است که فناوری را به خدمت خود در آورد. او آژانس مسافرتی خود را به صورت اینترنتی تاسیس کرد و به جای اجارۀ یک دفتر گران قیمت، با مبلغ 1200 پوند یک وب سایت اینترنتی تاسیس کرد و با سرمایه  5000 پوند کسب و کار خود را آغاز نمود.

معرفی کارآفرین:

ریچارد دانز بنیانگذار شرکت اینترنتی ایگلو دات کام. او در سال 1998 بنگاه اسکی خود را به سرمایه 25000 پوند و با پشنهاد به آژانس ­های اسکی برای قرار دادن تبلیغات آنها در وب سایتش آغاز کرد.

مقالات مرتبط:
مقدمهگام دوم / گام سوم / گام چهارم / گام پنجم
گام ششم / گام هفتم / گام هشتم / گام نهم / گام دهم
گام دوازدهم / گام سیزدهم / گام چهاردهم / گام پانزدهم
گام شانزدهم / گام هفدهم / گام هجدهم / گام نوزدهم / گام بیستم
منبع: شما هم می توانید کارآفرین شوید