من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

الگوی گوسپا

دقیقاً تعیین کنید که چه می‌خواهید

می‌توانید از ابزارهای پنج‌گانه‌ی این الگو به عنوان راهنمایی برای برنامه‌ریزی راهبردی یا استراتژیک خود استفاده کنید:

  • هدف و هدف‌گذاری: هدف های شما آن چیزهایی هستند که میخواهید با برنامه‌ریزی در بازه زمانی مشخصی به آن برسید. هدف ها دربرگیرنده میزان فروش، سود، نرخ رشد، سهم در بازار، یا در صد بازدهی روی سرمایه، سهام، دارایی‌ها یا فروش است.

  • زیرهدف ها یا هدف های فرعی: چه قدم‌هایی باید بردارید تا به هدف‌های بزرگ‌تان برسید؟ این اقدامات در حکم پله‌های یک نردبان هستند که شما را به بالا و رأس میرسانند. به عنوان مثال بازدهی ناشی از تبلیغات برای برخی از محصولات‌تان.

  • راهکارها یا راهبردها: راهبردها اقداماتی هستند که برای تحقق هدف های فرعی جهت نیل به هدف اصلی، می‌توانید صورت دهید. برای مثال ممکن است برای رسیدن به میزان مشخصی از سود، لازم باشد کالاها و خدمات ویژه‌ای را به طرزی خاص در بعضی از بازارها بفروشید.

  • برنامه‌ها و برنامه ریزی: برنامه‌ها پیش‌طرح شما برای رسیدن به اهداف‌تان هستند. در برنامه‌های خود قدم به قدم مشخص می‌کنید که چه می‌خواهید بکنید. برای انجام دادن بعضی‌ کارها ابتدا باید کارهای دیگری بکنید. وقتی اولویت های خود را مشخص می کنید، می‌توانید در زمان کمتر کارهای بیشتری انجام دهید.

  • عمل و اقدام: برای اینکه برنامه‌های خود را اجرا کنید، به عمل و اقدام نیاز دارید تا به هدفهای فرعی و اصلی خود برسید. هر اقدامی باید شفاف و قابل اندازه‌گیری باشد.

تعیین استراتژی مستلزم تصمیم گیری در چهار زمینه است. اول باید تصمیم بگیرید چه کاری است که می‌خواهید آن را بیشتر انجام بدهید؟ کدام کارتان موفق است و چه کالایی را بیشتر می‌فروشید؟ دوم، باید تصمیم بگیرید چه کاری را می‌خواهید کمتر انجام بدهید؟ کدام بخش از کارتان موثر نیست؟ سوم، چه کاری را که امروز نمی‌کنید باید شروع کنید؟ چه کالا، خدمات و فعالیت هایی را باید به کارتان اضافه کنید؟

چهارم و سرانجام، چه کاری را باید به کلی متوقف کنید؟ به خاطر داشته باشید دو منبع پول و زمان همیشه با کمبود روبرو هستند. تنها کاری که برای افزایش درآمد خود در بعضی از مواقع باید انجام دهید این است که بعضی از فعالیت ها را به کلی متوقف سازید.

 

مقاله مرتبط:
از جایی که هستید شروع کنید
آینده ایده آل خود را طراحی کنید
قانون سه در استخدام
3نیاز برتر مشتری
فعالیت استراتژیک ایجاد کنید
به بهبودی مستمر متعهد شوید
هفت اقدام در زمینه عملکرد شخصی
منبع: راهکار برتر