چرا گاهی تو رابطه با آدم ها دچار یک سری الگوهای تکراری میشم؟​

انگار با هرکی وارد رابطه میشم قراره یه اتفاق بیفته، انگار همشون مثل هم اند. انگار یک سری اتفاقات همش دارن تکرار میشن. مثل اینکه یک الگو وجود داره که در ارتباط با افراد مختلف همش داره تکرار میشه !!!!

یه مشاور خبره بهت کمک میکنه از این الگوی تکراری راحت بشی

من همراهتم تا بهت کمک کنم

شرایط ویژه در جشنواره نوروزی

<< با حال خوب به استقبال سال نو میریم >> در کنار سنّت خانه تکانی، تمام آشفتگی ها، دو دلی ها و حال ناخوب رو از زندگی خود بتکانیم

الگوهای تکراری

واسه قدم اول این اطلاعات رو پر کن تا به بهترین متخصص وصل بشی.

[ninja_form id=1]