آیا میدونی نحوه رفتار و تربیت شما درکودکی روی اعتماد به نفس، مهارت نه گفتن و مقبولیت اجتماعی فرزندتون در آینده کاملا تاثیر داره؟​

دیدی آدمها وقتی بزرگ میشن چقدر شبیه پدر مادراشون میشن؟ حرف زدنشون عادتهاشون و……

میدونستی اینها از بچگی به صورت ناخودآگاه درشون توسط والدین ایجاد شده؟

میدونستی میتونی باانجام یکسری کارها، عادتهای خوب که باعث موفقیت فرزندتون میشه رو ایجاد کنی ؟

من همراهتم تا بهت کمک کنم

شرایط ویژه در جشنواره نوروزی

<< با حال خوب به استقبال سال نو میریم >> در کنار سنّت خانه تکانی، تمام آشفتگی ها، دو دلی ها و حال ناخوب رو از زندگی خود بتکانیم

رفتار با کودک

واسه قدم اول این اطلاعات رو پر کن تا به بهترین متخصص وصل بشی.

[ninja_form id=1]