من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

از ایده خود محافظت کنید

ریچارد برتون، مشاور شرکت بیزینس لینک میگوید:«وقتی شما ایده خود را به ثبت می­ رسانید می­توانید از موضع قدرت با سرمایه گذاران وارد مذاکره شوید. این کار به شما و ایدۀ شما ارزش و شخصیت می بخشد»

باید بدانید ترس از دزدیده شدن ایده و یا محصولتان نباید شما را از مشاوره گرفتن از افراد مطمئن بازدارد. چرا که در این صورت خود را از کمک آن­ها محروم ساخته ­اید.

معرفی­ کارآفرین:

لارا تنیسون بنیانگذار جوجو مامان بِ بِ. او که در صنعت پوشاک کودکان کار می­کرد بخاطر اینکه نام شرکت خود را جوجو گذاشته بود ولی پس از دوسال هنوز آن را ثبت نکرده بود، توسط شرکت دیگری با همین نام ، به اتهام تقلب مورد پیگرد قانونی قرار گرفت و 25000 پوند جریمه شد. او نام تجاری خود را به جوجو مامان بِ بِ تغییر داد.

مقالات مرتبط:
مقدمهگام اول /گام دوم / گام سوم / گام چهارم / گام پنجم
گام ششم / گام هشتم / گام نهم / گام دهم
گام یازدهم / گام دوازدهم / گام سیزدهم / گام چهاردهم / گام پانزدهم
گام شانزدهم / گام هفدهم / گام هجدهم / گام نوزدهم / گام بیستم
منبع: شما هم می توانید کارآفرین شوید