من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

اراده فاصله حرف تا عمل

 

 

اراده فاصله حرف تا عمل

نویسنده:حانیه فتاحی

 

تابحال به معادلات ریاضی دقت کرده اید؟

دیده اید که هرمقداری برابر حاصل جمع دو عدد می باشد.هر معادله جبری نیز چنین است.

به طور مثال:

3+5=8

a+ b=c

این معادلات چه چیزی را نشان می دهند؟

آیا این معادلات نشانگر مسئله خاصی است؟

عموما جذابیت علم ریاضی،در این است که می توان آن را در مورد مسائل زندگی نیز تعمیم داد.

در ادامه مطلب می خواهیم برای فهم بهتر موضوع بحث از علم ریاضی کمک بگیریم.

موضوع مورد بحث امروز،اراده می باشد.

همانطور که می دانیم، اراده،شوق وانگیزه رسیدن به خواسته ها می باشد.یا بهتر است بگوئیم اراده همان پشتکار برای رسیدن به خواسته هایمان می باشد.

هر انسان برای رسیدن به خواسته هایش باید برخی ویژگی ها را داشته باشد.

اولین چیزی که برای رسیدن به خواسته هایمان نیاز داریم یک سامان دهی جدی می باشد،این که عوامل را به صورت جدی و منضبط  کنار هم قرار دهیم.

برای مثال شخصی که قصد لاغر شدن دارد در ابتدا باید یک برنامه کامل برای خود داشته باشد.که این برنامه شامل:تصمیم گیری جدی،اراده و پشت کار،برنامه ورزشی و غذایی و …… می باشد.

پس تمامی خواسته های آدمی به شرط داشتن یک برنامه کامل شدنی است. خب حالا اراده،کجای این برنامه می باشد؟

اراده آن جایی خودنمایی می کند که شخص به تمام وجوه خواسته اش توجه کرده باشد،سختی های راه را شناخته باشد و پرده های تنبلی را کنار گذاشته باشد و از هر چه او را به عقب می کشاند رهایی یابد.

مثل شخصی که ،آرزوی قبولی در کنکور را داردو فقط با دعا کردن یا مثبت اندیشی %50 مسیر را رفته و هنوز %50 دیگر از مسیرش باقی مانده.

50% باقی مانده مسیر همان تصمیم قطعی و پشتکار و اراده ای است که او را برای پیشروی در مسیر موفقیت و حرکت و جنگیدن با سختی همراهی می کند.

 

 

 

 

این که فرد پشت کنکوری سطح مطالعه را افزایش می دهد،تایم استراحت را کاهش می دهد و با تمام این سختی تاب مقابله می آورد یعنی اراده.

زمانی که رویایی در ذهنمان جرقه می زند،شک و تردیدی در دلمان جای گیرد،زیرا تنها یک تصویر از آن در ذهنمان داریم اما وقتی که اراده ، چاشنی کار می شود رسیدن به خواسته قطعی می شود زیرا که ذهنمان این مسئله را باور می کند که ما برای رسیدن به خواسته مان هر کاری می کنیم.

شخصی که اراده به انجام کاری می کند،به شکست فکر نمی کند زیرا که کمر به همت بسته و با تمام قوا  تا رسیدن به قله های موفقیت تلاش می کند.

همچنین همه کائنات نیز دست به دست هم می دهند تا ما رویایمان را بدست آوریم.

“ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

                                                          تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری”

 

 

 

 

 

می دانید چرا؟

چون با تصمیم و قدم برداشتن به کائنات ثابت کرده اید که خواسته تان برایتان خیلی اهمیت دارد پس طبیعت نیز با شما همگام می شود.

پس دست از تلاش کردن بر ندارید شاید موفقیت در یک قدمی شما باشد.

حال اجازه دهید تمام گفته هایمان را بازبان ریاضی نیز بیان کنیم تا صحت حرف هایمان بیشتر برایتان روشن شود در ابتدای صحبتمان گفته شد:

5+3=8

و از طرفی

8-3=5

به صورت جبری:

a + b=c

حالا رابطه را معکوس می کنیم

c-b =a

همه می دانیم که رابطه 1 و 2 صحیح هستند و به صورت جبری رابطه 3 و 4 نیز درست هستند

حال اگر:

  aخواسته ذهنی و b   اراده باشد پس قطعا با جمع این دو   c   رسیدن به خواسته هایمان بدست میاید.

یعنی (رسیدن به خواسته هایمان) بدون اراده همیشه و همیشه تنها یک تصویر ذهنی باقی می ماند.

اگر شهامت جنگیدن برای خواسته هایمان را نداشته باشیم آن ها همیشه به صورت یک خواسته باقی می مانند اما خواسته هایمان با مقدار قابله توجهی اراده و پشتکار به داشته هایمان تبدیل خواهند شد.

تصمیم با شماست،یا همین حالا شروع کنید و خواسته ها را به داشته ها تبدیل کنید یا بنشینید و حسرت رویاهایتان را بخورید.

آدمی تنها یک بار زنده است و این زندگی ارزش این را دارد که از جا بلند شویم و رویایمان را به واقعیت تبدیل کنیم.

 

 

با آکادمی هفت رویاهایتان را عملی کنید ………………